Szkolenie skierowane jest do firm i instytucji oraz osób, które chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach praktycznych uczestnicy nauczą się jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo i oddechową, jak i w jakiej sytuacji użyć defibrylatora AED oraz jak postępować z osobą nieprzytomną lub zaburzeniami świadomości oraz jak postępować w zadławieniach u osoby dorosłej.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

– motywacja do udzielania pierwszej pomocy

– Prawne aspekty pierwszej pomocy

– Bezpieczeństwo

– Postępowanie z osobą nieprzytomną

– Resuscytacja osoby dorosłej wg. Wytycznych ERC 2015

– AED – automatyczna defibrylacja zewnętrzna

– Postępowanie w zadławieniu u osób dorosłych

– Zasady postępowania w urazach

– Zajęcia praktyczne

Program możemy odpowiednio zmodyfikować w zależności od zagrożeń występujących u Państwa w firmie/instytucji.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Zajęcia przygotowane z myślą o osobach, firmach/instytucjach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę lub umiejętności swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na szkoleniu uczestnicy poznają jak skutecznie ratować osobę w stanie zagrożenia zdrowia i życia ponieważ większa cześć szkolenia stanowią zajęcia praktyczne oraz działania w sytuacjach symulowanych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

– motywacja do udzielania pierwszej pomocy

– Prawne aspekty pierwszej pomocy

– Bezpieczeństwo

– Postępowanie z osobą nieprzytomną

– Resuscytacja osoby dorosłej wg. Wytycznych ERC 2015

– AED – automatyczna defibrylacja zewnętrzna

– Postępowanie w zadławieniu u osób dorosłych

– zagrożenia pochodzenia wewnętrznego – udar mózgu, zawał serca, Wstrząs

– Zasady postępowania w urazach

– Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, postępowanie w oparzeniach

– Zajęcia praktyczne

Program możemy odpowiednio zmodyfikować w zależności od zagrożeń występujących u Państwa w firmie/instytucji.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenie skierowane przede wszystkim dla placówek oświatowych, ale również do rodziców lub przyszłych rodziców. Uczestnicy nauczą się jak rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia u dziecka i niemowlęcia, jak prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową oraz jak postępować w zadławieniach w każdej grupie wiekowej.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

– motywacja do udzielania pierwszej pomocy

– Prawne aspekty pierwszej pomocy

– Bezpieczeństwo

– Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym

– Resuscytacja osoby dorosłej

– Resuscytacja dziecka i niemowlęcia wg. Wytycznych ERC 2015

– AED – automatyczna defibrylacja zewnętrzna

– Postępowanie w zadławieniach u dzieci i niemowląt

– Postępowanie z dzieckiem w stanie zagrożenia życia

– Zasady postępowania w urazach u dzieci

– Zajęcia praktyczne

Program możemy odpowiednio zmodyfikować w zależności od zagrożeń występujących u Państwa w firmie/instytucji.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Zajęcia skierowane przede wszystkim do zakładowych grup ratowniczych, osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie lub instytucji, jak również do osób pragnących zgłębić lub uporządkować swoją dotychczasową wiedzę na temat pierwszej pomocy. Zdecydowana przewaga zajęć praktycznych sprawi, że każdy uczestnik będzie czuł się pewnie podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

– motywacja do udzielania pierwszej pomocy

– Prawne aspekty pierwszej pomocy

– Bezpieczeństwo

– Postępowanie z osobą nieprzytomną

– Resuscytacja osoby dorosłej wg. Wytycznych ERC 2015

– Resuscytacja dziecka

– Resuscytacja niemowlęcia

– AED – automatyczna defibrylacja zewnętrzna

– Postępowanie w zadławieniu u osób dorosłych

– Postępowanie w zadławieniu u dziecka i niemowlęcia

– zagrożenia pochodzenia wewnętrznego – udar mózgu, zawał serca, Wstrząs

– Zasady postępowania w urazach

– Szybkie badanie urazowe

– Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków,

– Oparzenia termiczne

– Oparzenia chemiczne

– Porażenie prądem

– Zatrucia

– Zajęcia praktyczne

Program możemy odpowiednio zmodyfikować w zależności od zagrożeń występujących u Państwa w firmie/instytucji.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Oferta skierowana dla ośrodków szkolenia kierowców. Program szkolenia jest odpowiednio dopasowany do wymagań kursu na prawo jazdy każdej kategorii.

Zapraszamy do kontaktu.

Program każdego ze szkoleń ustalany jest indywidualnie, w zależności od profilu prowadzonej przez Państwa działalności leczniczej. W ramach szkoleń uczestnicy przypomną sobie wiedzę nie tylko z zakresu pierwszej pomocy, ale również z zakresu medycznych czynności ratunkowych.

Zajmujemy się sprzedażą defibrylatorów AED oraz zestawów pierwszej pomocy.

Działamy na terenie całej Polski.

Zapraszam do kontaktu