SZKOLENIA BHP

 • szkolenia bhp wstępne
 • szkolenia bhp okresowe (pracodawcy oraz pozostałe osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy placówek służby zdrowia, pracownicy szkół i placówek oświatowych)
 • szkolenia tematyczne, w tym: azbest, metodyka instruktażu stanowiskowego, hakowy-sygnalista, praca w narażeniu na działanie
  pola elektromagnetycznego
 • różne formy szkolenia: kurs, instruktaż, seminarium, samokształcenie kierowane
 • termin i miejsce szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta
 • mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dużych i bardzo dużych grup
 • szkolenia bhp w języku angielskim
 • szkolenia bhp z tłumaczem (język angielski, ukraiński, migowy)

OBSŁUGA BHP

 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad BHP
 • kontrole stanu bhp w zakładzie pracy, audyty
 • procesy akredytacji w zakresie bhp
 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup pracowniczych
 • stały nadzór- służba bhp
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, dokumentacja powypadkowa
 • instrukcje bhp
 • reprezentowanie przed organami nadzoru (PIP, PIS), realizacja wystąpień i nakazów
 • obsługa bhp produkcji filmowej (pełnienie funkcji koordynatora, szkolenia, przygotowanie planu zabezpieczeń)
 • inne